Het CGP biedt psychologische consultaties aan die transculturele, psychosociale, posttraumatische en systemische klinische dimensies integreren om de persoon die wordt bijgestaan in staat te stellen de veiligheid en het vertrouwen in de mens terug te vinden, haar ervaringen uit te drukken en zo haar lijden te verlichten, en te evolueren naar psychisch herstel.

Wij ontmoeten uiterst kwetsbare vrouwen, vaak getekend door een posttraumatische stressstoornis, als gevolg van het talloze gendergeweld dat ze hebben meegemaakt. De psychologen van het centrum zijn opgeleid in traumabegeleiding.

Wij voeren psychologisch werk uit door symptomen en psychische stoornissen te identificeren, de persoon te ondersteunen in haar moeilijkheden, zijn hulpbronnen – intern en/of extern – te stimuleren en hen op globale wijze te begeleiden op haar weg naar therapeutisch/psychisch herstel.

Sociaal-juridische ondersteuning is geïntegreerd in de aangeboden psychologische consultaties. Deze ondersteuning maakt deel uit van een netwerk dat in samenwerking met verschillende partners wordt verstrekt: OCMW’s, sociale diensten, advocaten, gespecialiseerde juridische diensten, enz. Deze keuze om sociaal-juridische bijstand te integreren in de psychologische consultaties wordt gerechtvaardigd door het streven naar een zo volledig mogelijke ondersteuning. Veel begunstigden zijn bezig met het aanvragen van internationale bescherming. Voor deze mensen speelt de asielprocedure dus een belangrijke rol in de sociaal-juridische begeleiding.

Meer algemeen bieden wij uitgebreide sociaal-juridische ondersteuning voor alle vragen of behoeften van onze begunstigden, in samenwerking met het hele Belgische psycho-medisch-sociale netwerk.

Follow-up van posttraumatische zwangerschappen vrijwillige zwangerschapsonderbreking

Het zorgaanbod van Woman’Dō omvat psychologische, medisch-psychiatrische en sociaal-juridische begeleiding van zwangere vrouwen in moeilijkheden, waarbij het centrum gespecialiseerd is in de follow-up van zwangerschappen in een posttraumatische context.

In het kader van de aan deze vrouwen geboden psychotherapeutische en psychosociale zorg wordt bijzondere aandacht besteed aan de begeleiding van deze zwangerschappen in een posttraumatische context.

Bij een beginnende zwangerschap wordt onmiddellijk rekening gehouden met de beleving van de vrouw, samen met specifieke informatie over haar rechten en de mogelijkheden om de zwangerschap in België af te breken.

Gedurende de gehele zwangerschap staat deze dimensie van de ervaring van de patiënt centraal in de gespecialiseerde posttraumatische begeleiding die wordt geboden.  De geïntegreerde globale aanpak, met zijn lichaamsgerichte, psychosociale en transculturele dimensies in het bijzonder, integreert deze specificiteit volledig. Onze aanpak is aangepast en is ook gespecialiseerd.

Uiteraard wordt ook voor deze specifieke dimensie van de zwangerschapsopvolging beroep gedaan op een netwerk; met name de gynaecologische follow-up en de vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Een vrijwillige zwangerschapsonderbreking wordt niet uitgevoerd binnen ons centrum, maar is wel mogelijk bij partner organisaties.