Specifieke en geïntegreerde benadering

  • Lichaamsgerichte benadering

De bij Woman’Dō voorgestelde psychotherapeutische aanpak is lichaamsgericht, met name in de traumakliniek en bedoeld voor vrouwen in precaire situaties die zijn gevlucht voor gender gerelateerd geweld, waarbij rekening wordt gehouden met de transculturele dimensie en bijzondere aandacht wordt besteed aan het affectieve, seksuele en reproductieve leven van de patiënten.

De lichaamsgerichte therapie bestaat er vooral in de begeleide persoon bewuster te maken van het lichamelijke proces dat zich op elk moment in haar voltrekt, als een barometer waarop ze zich kan baseren om zich op het moment zelf steeds meer bewust te worden van wat voor haar waar en juist is.

Dit werk van ontdekking van haar innerlijke wereld door de bewustwording van haar gevoelens vindt plaats in de verbinding, in het delen van haar gevoelens met haar therapeut, die haar zal kunnen horen en herkennen in de waarheid die zij neerlegt, waardoor zij vooruitgang kan boeken in haar proces van mobilisatie en reactivering van haar potentieel.

Deze benadering laat met name toe om :

  • een gevoel van welzijn in het lichaam te ervaren, gebaseerd op de zorgzame aanraking van een persoon die voor hen zorgt en in wiens handen zij zich kunnen toevertrouwen; en op die manier een andere herinnering in het lichaam en de psyche in te prenten die verschilt van de ondergane gewelddadige aanraking, die plaatsvond in een gewelddadige context of in afwezigheid van een band.
  • in de begeleiding een aanzienlijke en onmiddellijke verlichting te voelen van hun hoofdpijn, rugpijn, diverse spanningen; een gevoelige verzachting van hun angst, hun gevoel van onveiligheid, van eenzaamheid te begeleiden; soms ook een huidige of beoogde medicatie te vermijden of te verlichten;
  • hun lichaam opnieuw te leren voelen, hun energetische en lichamelijke ervaring te volgen, zich er niet van te distantiëren; zich bewust te worden van de moeilijkheid verbonden te blijven met hun gevoelens;
  • om ervaringen die in hun intra-psychische geheugen zijn opgeslagen, indien nodig in verband met een traumatische ervaring, met elkaar te verbinden; om ze te kunnen ontvangen, om het trauma opnieuw te beleven, in een veilig kader, met een band, in een therapeutisch proces, en als zodanig begeleid.
  • Geïntegreerde psycho-socio-juridische benadering

De aangeboden psychotherapeutische ondersteuning maakt deel uit van een geïntegreerde sociaal-juridische benadering, met als doel een zo volledig en passend mogelijke zorg te bieden, die met name geschikt is om de persoon die wordt ondersteund in staat te stellen zijn of haar traumatische ervaring te uiten, zijn of haar lijden te verlichten, veiligheid en vertrouwen te herwinnen, het trauma achter zich te laten en psychisch te herstellen.

  • Warm onthaal

Als centrum dat gespecialiseerd is in posttraumatische begeleiding van vrouwen die geweld ontvluchten, besteedt het centrum bijzondere aandacht aan deze groep en past het zijn werkwijze aan door deze meervoudig getraumatiseerde mensen een bijzonder warme en zorgzame ontvangst te bieden. Deze warme welkom omvat een ontspannende en warme sfeer, een aanbod van thee of koffie en koekjes als ze aankomen, een ruimte met giften, zachte muziek, enz.

Deze bijzondere opvang draagt klinisch bij tot de rehumanisering en dus tot de wederopbouw van sterk getraumatiseerde mensen.

  • Werken met een tolk

Het centrum biedt mensen die geen Frans of Nederlands spreken de mogelijkheid om met tolken te werken die onder het beroepsgeheim vallen, in de taal van hun keuze, op voorwaarde dat er een tolk beschikbaar is.