Tijdens de juridische consultaties geven wij een eerste advies over de rechten en plichten van de begunstigden in verschillende rechtsgebieden, met name in het familierecht (scheiding, echtscheiding) en in het vreemdelingenrecht.

U kunt onze tarieven raadplegen door hier te klikken.