Ons centrum beschikt over een computersysteem om het beheer van de patiëntendossiers te vergemakkelijken en de facturering van de procedures en, in voorkomend geval, de facturering van de zorgprestaties aan uw ziekenfonds te verzekeren.

De informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, wordt opgenomen in een computerbestand, tenzij u een gerechtvaardigd bezwaar hebt.

U kunt toegang krijgen tot de informatie die u betreft via uw gezondheidswerker.

Medische dossiers kunnen alleen worden verstrekt aan de patiënt en, op diens verzoek, aan de door hem aangewezen arts.