Aan consultaties zijn kosten verbonden. Onze tarieven worden weergegeven in de wachtkamer en hieronder. Financiële moeilijkheden mogen echter geen belemmering vormen voor u en we zullen samen de bestaande mogelijkheden bespreken.

Wij passen derdebetalersregeling toe voor medische consultaties, voor mensen in orde met de ziekteverzekering, met ziekenfondsvignetten. Wij werken ook op basis van een vordering van het OCMW, Fedasil, enz.

TARIEVEN :